top of page
Sports Team Portrait
Grega Light Painting.JPG

(il)legal pitching 3.0

Juli 2021 

 

Naar aanleiding van de reacties op de vorige artikelen en een aantal vragen die daar weer uit volgden, nu een vervolg op de eerste twee artikelen over (il)legal pitching. De eerste twee artikelen gingen over de afzet en benen, dit derde artikel gaat over de arm. Er bestaat enige verwarring over de 'continuous motion' of stop, waar de vraag is of dit überhaupt over de arm gaat. Wat staat er in de regels en hoe passen we dat toe? Daarnaast een advies voor een legal pitch en de link naar de Nederlandse regels is bijgevoegd.

pitchlogo.png
  • Wat zijn de regels?

Ja, wat zijn de regels... Dat is eigenlijk de vraag die bij mij is blijven hangen na het lezen en bestuderen van de regels over arm en/of windmill beweging van de softball pitch. Ik neem je eerst mee door de regels. 

- je mag 1 rotatie maken met je werparm, maar je mag wel je arm langs je lichaam naar achteren bewegen aan het begin van je pitch. Je mag daarmee in totaal 2x je heup passeren.

- de werpbeweging moet onderhands zijn, met je hand lager dan je heup en je pols niet verder van je lijf af dan de elleboog en je mag niet stoppen of terug bewegen. 

- Het loslaten van de bal en de doorgaande beweging moeten voorwaarts zijn en langs een rechte lijn voorbij het lichaam gaan. 

- Alle bewegingen van de pitching arm moeten doorgaand/continu zijn of je nu stapt, afzet of een leap maakt vanaf de pitcher plaat.

- de pitching arm mag door bewegen na het loslaten van de bal, zolang de cirkel/wind-up niet doorgaat.

- de pitch wordt afgerond wanneer de pitcher landt en met een doorgaande/continue beweging de ball aflevert richting de thuisplaat. 

WBSC 2021.

4.3.3 b) The pitcher must only make one revolution on the windmill pitch. However, the pitcher may drop the pitching arm to the side and rear before starting the windmill motion. This allows the arm to legally pass the hip twice.

4.3.3 c) The delivery must be an underhand motion, with the hand below the hip, the wrist not further from the body than the elbow and with no stop or reversal of the forward motion.

4.3.3 d) The release of the ball and follow through of the hand and wrist must be forward and past the straight line of the body.

4.3.3 g) All movement of the pitching arm must be continuous as the pitcher steps or pushes or leaps from the pitcher’s plate.

4.3.3 i) The pitcher’s arm on the release of the ball may follow through, provided the wind-up does not continue.

Leaping.

4.1.4 c) the pitch is completed when the pitcher lands and with a continuous motion delivers the ball to the plate.

KNBSB 2021.

4.3.3 b) De werper mag slechts één rondzwaai maken bij de ‘windmill’ worp. De werper mag echter de werparm naar de zijkant en naar achteren laten vallen voordat hij aan de ‘windmill‘ beweging begint. Daardoor mag de arm reglementair tweemaal langs de heup gaan.

4.3.3. c) Het loslaten van de bal moet met een onderhandse beweging plaatsvinden, waarbij de hand beneden de heup moet zijn, met de pols niet verder van het lichaam dan de elleboog en zonder stop of omkering van de voorwaartse beweging.

4.3.3. d) Het loslaten van de bal en het navolgen van hand en pols moet voorwaarts zijn en voorbij het lichaam.

4.3.3 g) De worp moet een ononderbroken, vloeiende beweging zijn wanneer de werper van de werpplaat stapt, afzet of springt.

4.3.3. i) De werparm mag na het loslaten van de bal door bewegen, op voorwaarde dat de ‘wind up’ niet doorgaat.

Leapen (springen)

4.1.4 c) de worp wordt voltooid wanneer de werper op de grond landt en in een ononderbroken, vloeiende beweging de bal naar de thuisplaat werpt.

  • Wat is de praktijk, in dit geval, mijn notities bij de regels?

4.3.3 b --- notitie 1: Naar achteren en voren is al 2x, gaat het om de voorwaartse bewegingen langs de heup, of telt het loslaat moment niet als passeren? Opzich geen cruciale vraag, maar toch een punt van aandacht

4.3.3 c --- notitie 2: Wat is de heup. Ik vermoed dat het hier om het bekken/pelvis gaat, anatomisch gezien is de heup namelijk het gewricht. Dit lijkt ook een beetje zeuren om niks, maar dit verschil is wel degelijk essentieel om aan te houden als het om het aanleren van pitchen (of andere bewegingen zoals slaan) gaat. Handig dus om hier ook de juiste bewoording te gebruiken. 

4.3.3 c ---- notitie 3: hoe kan je onderhands gooien met je pols dichter bij je lijf dan je elleboog... anatomisch gezien zit de pols sowieso wat verder van je lijf dan je elleboog, dus tijdens de cirkel is het wat ingewikkeld om je aan deze regel te houden, maar ook op het moment van loslaten is de afstand tussen pols groter dan tussen elleboog en lijf... interessante regel dus?! 

4.3.3. d --- notitie 4: een vrij vage omschrijving, maar ik geloof dat we het hier gewoon hebben over dat de bal richting thuisplaat gaat?

4.3.3 g --- notitie 5: dit is de regel waar vaak over gesproken wordt op de velden, met name bij de leap (sprong) stijl van gooien. Continu is een lastig begrip, er blijft ruimte voor de vraag hoe snel de arm moet bewegen. Bovendien is continu in de Nederlandse regels vertaald naar vloeiend, wat misschien wel voor de verwarring zorgt? Continu is niet hetzelfde als vloeiend.... en over vloeiend kan je ook weer een discussie starten, want niet alle pitchers bewegen even vloeiend...? En dan komt de volgende vraag, vanaf welk moment het continu bewegen geldt. Voor de leap beweging is er namelijk de regel van 4.1.4 c. die impliceert dat de arm pas continu/doorgaand moet bewegen vanaf het moment van landen van de voeten. Opzich een logisch punt om aan te houden, omdat ook met de sleep beweging de arm vanaf een vergelijkbaar moment de voorwaartse versnelling ingaat. En om de verwarring compleet te maken, hebben we het over de arm die moet bewegen t.o.v. het lichaam of t.o.v. de hitter?

  • Hoe ga je hiermee om?

De regels zijn niet heel duidelijk? Een lastige situatie dus... Ik snap best goed waar de discussie vandaan komt... Ik zou het advies geven om in elk geval onderhands te blijven gooien, een windmill/cirkel te maken met je arm en dat vanaf het moment van versnellen door te zetten (vroegtijdig remmen lijkt me sowieso niet in het voordeel van je snelheid, controle of lichaam).

Bronnen.

WBSC regels (World Baseball & Softball Confederation):     

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-staging.wbsc.org/assets/cms/documents/e77d989a-a798-e635-f180-a94a6cae20ff.pdf

WBSC vertaalde KNBSB Officiele Spelregels Fastpitch Softbal:

https://www.knbsb.nl/media/uploads/officiele_spelregels_fastpitch_softbal.pdf

bottom of page