top of page
Sports Team Portrait
Grega Light Painting.JPG

(il)legal pitching 2.0

Juni 2021 

 

Naar aanleiding van de reacties op het vorige artikel en een aantal vragen die daar weer uit volgden, nu een vervolg op het eerste artikel over (il)legal pitching. Het eerste artikel ging over de jump/leap style, dit tweede artikel gaat over de start van de beweging. Hoe en waar sta je op de pitching plaat en hoe begin je vervolgens je pitch. Het wel bekende stapje voor de afzet mag niet, maar je achterste voet los van de plaat mag wel. Wat staat er in de regels en hoe passen we dat toe? Daarnaast nog wat tips om een eventueel illegal pitch beweging aan te passen.

pitchlogo.png
  • Wat zijn de regels?

Het gaat wat betreft het  begin van de pitch beweging qua voet/afzetposities om meer dan 1 regel uit het WBSC rule book. Hieronder vind je de verschillende regels. Ik zal ze stap voor stap in de volgorde van de pitch voorbereiding uitleggen. 

1. Je staat in de cirkel, met bal. Bij de plaat moet je je voeten gaan positioneren, daar komen de eerste regels. Je voorste voet (afzet/pivot voet) moet in contact zijn met de plaat. Je achterste voet (stap/niet-pivot voet) mag achter de plaat staan waar je dat prettig vindt, zolang dat binnen de breedte van de plaat is.

2. Met je voeten in de gewenste positie ga je nu je tekens van de catcher ontvangen. Dit moet met gescheiden handen, oftewel je werphand en handschoen los van elkaar. De term 'open' positie wordt hier ook wel vaak genoemd. Je mag de bal op dit moment zowel in je handschoen als in je gooi hand houden. 

3. Na het ontvangen van je teken breng je je hand en handschoen bij elkaar om de bal/grip voor te bereiden. Dit wordt ook wel de 'gesloten' positie genoemd. Deze positie moet je minimaal 2 seconden aanhouden en maximaal 5 seconden, de zogenoemde 'stop'. 

4. Je staat, je hebt je tekens ontvangen, de bal vast in de juiste grip, nu gaan we afzetten. Vanaf dit moment is het belangrijk dat je achterste voet alleen nog maar naar voren mag bewegen en dat je voorste voet niet los mag komen van de plaat totdat je afzet. Oftewel, je mag met je achterste voet niet meer naar achteren stappen en je mag je voorste voet niet optillen en weer neerzetten en dan pas afzetten. 

 

WBSC 2021.

4.3.1. c. The pitcher must have the pivot foot in contact with the pitcher’s plate and both feet within the 61.0 cm (24 in) length of the pitcher’s plate. The hips must be in line with first and third bases

4.3.1. d. The pitcher must take, or appear to take, a signal from the catcher while standing on the plate with the hands separated and the ball in either the glove or the pitching hand.

4.3.1. e The pitcher must, after taking the signal, bring their whole body to a full and complete stop with the ball in both hands in front of the body. The stepping (non-pivot) foot must be stationary at the start and during pause. The stepping (non-pivot) foot can only move forward with the start of the pitch. Any backward movement of the stepping nonpivot foot during or after the pause is an illegal action. This position must be held for not less than two (2) seconds and not more than five (5) seconds before releasing the ball. Holding the ball in both hands to the side of the body is considered in front of the body.

4.3.2. b. The pivot foot must remain in contact with the pitcher’s plate prior to the start of the pitch. Lifting the pivot foot off the pitcher’s plate and returning it to the plate, creating a rocking motion is an illegal act.

4.3.3. h. h) The pitcher’s push off to drag, leap or hop must start from the pitcher’s plate. The pitcher must not crow hop or push off from any place other than the pitcher’s plate

 

  • Wat is de praktijk?

Ondanks dat de regels vrij duidelijk zijn, blijf je afhankelijk van of scheidsrechters wel of niet iets zien als een illegal pitch. Opvallend dat Monica Abbott van team USA bijvoorbeeld behoorlijk illegal gooit, maar niet gecalled wordt. Maar er zijn ook pitchers in de Nederlandse hoofdklasse die dit stapje maken... Lastig! Want kijken naar andere (top)pitchers kan dus alsnog de verkeerde gewoonte opleveren.  

 

  • Hoe ga je hiermee om?

Hieronder volgen drie tips, het komt er eigenlijk op neer dat je je gewoontes voor het pitchen in wedstrijden al wilt toepassen en oefenen in trainingen. Je kunt de verschillende stappen en pauze ook gebruiken om jezelf te helpen met focussen en ademhalen voor het afleveren van een optimale pitch.

Tip voor je afzet positie: het is handig om uit te zoeken hoe jij het lekkerste/sterkste kan afzetten en daar je positie op de plaat aan aan te passen.*

*Goed om hier ook alvast na te denken over waar je landing is na je sprong, die moet namelijk ook binnen de breedte van de pitcherplaat zijn. Mocht je dus wat verder naar links of rechts springen, kan het handig zijn om daar in je startpositie rekening mee te houden. 

Tip voor je stop/start-moment: Er staat niemand met een stopwatch op het veld jouw 2-5 seconden te timen, het gaat er hier om dat je de slagvrouw en scheidsrechter een duidelijk moment geeft waarop jouw pitch gaat beginnen. Vaak is dit ook heel prettig voor je eigen team, iedereen weet dat de focus weer aan moet. 

Tip voor een legale afzet: oefen deze start in de training al, het liefst met een plaat of iets wat deze plek markeert. Je kan de tenen van je afzetvoet optillen om te voorkomen dat je een stapje maakt voor je pitcht.

Dan nog even een stukje herhaling van de vorige keer, maar geen onbelangrijk punt:

Het meest logische zou zijn als we allemaal zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de regels.  Zo kunnen illegal calls op jonge leeftijd uitgelegd worden in trainingen zodat er aangepast kan worden. Het zou mooi zijn als deze post enigszins leidt tot bewustwording van de verschillende pitching stijlen en regels die daarbij horen. Hieronder staat een link naar de regels van de WBSC. 

Mocht er nu iemand illegal pitchen, overleg dit dan eerst even met de persoon die hierover gaat en bedenk welke boodschap je wilt overbrengen (en of je zeker weet dat het illegal is). Het is in ieders belang dat we allemaal legal (leren) gooien, en in niemands belang om iemand het gevoel te geven dat ze iets fout doen. Creëer een kans voor de pitcher om zich aan te passen. 

 

De belangrijkste punten uit de regels:

  • Je afzetvoet moet in contact blijven met de pitchplaat totdat je afzet - hier mag je dus geen extra stapje zetten of je voet optillen en weer neerzetten

  • Je achterste voet mag achter de plaat staan, binnen de breedte van de plaat. Als die staat mag je niet nog naar achteren stappen - beide voeten hebben dus een vaste positie voor de afzet.

  • Je ontvangt je tekens met je handen gescheiden/in een open positie

  • Je houdt een 2-5 seconden stop na het sluiten van je handen, om de start van je pitch in te luiden. 

  • Je mag springen, slepen of leapen, onder voorbehoud dat je 1 afzet hebt en 1 stap naar voren met je achterste been (de stride dus)

  • Je landing moet plaatsvinden binnen de breedte van de pitcherplaat.

Bron.

WBSC regels (World Baseball & Softball Confederation):     

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static-staging.wbsc.org/assets/cms/documents/e77d989a-a798-e635-f180-a94a6cae20ff.pdf

bottom of page